Club van 50

De club van 50 is een groep mensen die KV KIA een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis een bedrag van € 50 per jaar doneren.

Ons voorstel voor de club van 50:
Als ieder lid kan zorgen voor 1, of meer, nieuw lid/leden voor de club van 50, bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, oud leden, maar ook ouders van (jeugd) leden en in het algemeen een ieder die de KV KIA een warm hart toedraagt. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de club van 50, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wat krijg je ervoor terug?
* Naambordje op een groot bord in de hal van de kantine
* Vermelding op de website van KV KIA
* Vermelding in het clubblad
* Welkom tijdens alle wedstrijden en deelname aan de feestelijke afsluiting van het veldseizoen in mei/juni
* Eeuwige dankbaarheid en roem

Hoe werkt het? Vul het formulier in, klik hier om het formulier te downloaden, en lever de tekst aan voor op het naambordje
Heeft u nog vragen neem dan contact op met Hilco Bremmer via 06 82 71 37 94 of met Trea ten Kate via 06 14 75 86 09