Potgrondactie 2021

met Geen reacties

Afgelopen zaterdag hebben onze leden en vrijwilligers de bestellingen van potgrond, koemest en tuinaarde rondgebracht. Ondanks de maatregelen/beperkingen die er gelden, is onze potgrondactie ook dit jaar een succes geworden.

KIA wil iedereen heel hartelijk bedanken die op een of andere manier heeft geholpen bij de potgrondactie. Hetzij door het te bestellen of te rondbrengen of door andere hulp.

Ook willen wij uiteraard Kuiper Koekange B.V. bedankt voor hun al jarenlange medewerking aan deze actie.

BEDANKT!