Contributie seizoen 2023/2024

De contributiebedragen (ingaande 1 juli 2023, de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het CPI)

Peildatum 01-07-2023
Kangoeroes(4 tot en met 7 jaar)
Geen wedstijden
€ 27,50 per jaar
Welpen (4 tot en met 7 jaar) € 64,50 per jaar
Pupillen (8 tot en met 10 jaar) € 100,50 per jaar
Aspiranten(11 tot en met 14 jaar) € 113,75 per jaar
Junioren (15 tot en met 17 jaar) € 141,00 per jaar
Senioren (18 jaar en ouder) € 198,00 per jaar
Senioren (alleen zaal) € 129,80 per jaar
Steunend lid € 33,00 per jaar
Walking Korfball€ 55,00 per jaar
Alleen trainen € 80,00 per jaar

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat en uiterlijk voor 1 mei, voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar, te zijn gedaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

U kunt KIA machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze penningmeester Trijnie Bouwer (kia.koekange@hotmail.com) voor een machtigingsformulier.

Lid worden van KIA kan natuurlijk ook, klik hier om het aanmeld formulier te downloaden.

De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar 2023/2024 (ook bij tussentijdse opzegging).

Betalingsachterstand
Bij leden die een betalingsachterstand hebben van tenminste één kwartaal, worden herinneringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2,50 per persoon / per herinnering.