Contributie seizoen 2021/2022

De contributiebedragen (ingaande 1 juli 2021, de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het CPI)

Peildatum 01-07-2021
Kangoeroes(4 tot en met 7 jaar)
Geen wedstijden
€ 25,00 per jaar
Welpen (4 tot en met 7 jaar) € 56,00 per jaar
Pupillen (8 tot en met 10 jaar) € 87,60 per jaar
Aspiranten(11 tot en met 14 jaar) € 99,00 per jaar
Junioren (15 tot en met 17 jaar) € 123,00 per jaar
Senioren (18 jaar en ouder) € 173,00 per jaar
Senioren (alleen zaal) € 113,00 per jaar
Steunend lid € 30,00 per jaar
Walking Korfball€ 50,00 per jaar
Alleen trainen € 75,00 per jaar

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat en uiterlijk voor 1 mei, voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar, te zijn gedaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022.

U kunt KIA machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. U kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze penningmeester Trijnie Bouwer (kia.koekange@hotmail.com) voor een machtigingsformulier.

Lid worden van KIA kan natuurlijk ook, klik hier om het aanmeld formulier te downloaden.

De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar 2021/2022 (ook bij tussentijdse opzegging).

Betalingsachterstand
Bij leden die een betalingsachterstand hebben van tenminste één kwartaal, worden herinneringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2,50 per persoon / per herinnering.