Vertrouwenspersoon korfbalvereniging KIA

Door de omvang van de vereniging en de daarmee samenhangende professionalisering heeft het bestuur van KV KIA besloten om de functie van vertrouwenspersoon in het leven te roepen.

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die de leden en andere betrokkenen begeleidt en ondersteund met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon opereert in volstrekte onafhankelijkheid en zonder enige last of ruggespraak. De leden en andere betrokkenen kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht als ze signalen binnen de vereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon of meerdere personen wordt bedreigd. Ook indien een lid van KV KIA zelf ervaart slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, kan hij of zij bij de vertrouwenspersoon terecht.

 

Waarom is er een vertrouwenspersoon?

Als er binnen de vereniging sprake is van ongewenste omgangsvormen kunnen leden of andere betrokkenen dat met een vertrouwenspersoon bespreken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen verstaan.

 

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon werkt met een bij haar functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zij probeert ieder aangedragen probleem op een integere en deskundige wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon geeft indien zij van mening is dat de belangen van de club geschaad dreigen te worden signalen anoniem door aan de voorzitter of vice-voorzitter.

 

Wie is de vertrouwenspersoon?

Trea ten Kate
06 14 75 86 09
j.w.ten.kate@comveeweb.nl