Hier kunt u ons clubblad online bekijken welke vier keer per jaar uitkomt. In ons clubblad worden de teams gepresenteerd, het programma wordt ook vermeld zodat iedereen weet wanneer hij of zij moet spelen en ook zijn er diverse leuk rubrieken waarmee we laten zien wat er binnen onze vereniging speelt.

Heb je wat leuks voor het clubblad of wellicht een opmerking/toevoeging, dan hoort de redactie dat graag en het kan dan gemaild worden naar: Redaktieclubblad@kvkia.nl

Voor het meest recente clubblad, klik hier